Synundersökning

Det är enormt viktigt att göra en ordentlig synundersökning hos en kunnig och erfaren optiker innan man bestämmer vilken form av synkorrigering man ska välja.

Man bör alltid göra en ny undersökning om man upplever att synen förändrats sen den förra gjordes. Synen förändras ständigt naturligt, detta sker gradvis och kan vara svårt att själv upptäcka. Därför bör synundersökningen upprepas regelbundet med ungefär två till tre års mellanrum.

Det gör man

Under en synundersökning för glasögon mäts avståndet mellan pupillerna för att glaset ska slipas på rätt ställe, även ögonens rörelser och samarbete mäts. Därefter kontrolleras hur synskärpan är med och utan den korrektion som personen eventuellt har sedan tidigare. Därpå undersöks vilket behov av korrektion som finns för seende på långt respektive nära håll.

Om personen som undersöks är över 40 år så mäts också ögontrycket för att upptäcka eventuellt glaukom så tidigt som möjligt.

Synprövning för körkort

Alla som ska ta körkort måste göra en synprövning. Denna undersökning är något mindre omfattande än en normal synundersökning och syftar till att kontrollera att personen uppfyller de krav på tillfredsställande syn som uppställs i körkortslagen. Kontrollen kan göras på trafikskolan men om det visar sig vara så allvarliga problem med synen att den inte kan godkännas så ska personen remitteras vidare till ögonläkare.