Stabila linser

Stabila linser eller rigida gaspermeabla linser (RGP) som de egentligen heter är lite mer tåliga än de mjuka. De behöver vanligen bara bytas en gång om året eller ännu mer sällan.

De kräver lite längre tillvänjningstid, men efter ett par veckors användning så känns de oftast helt bekväma. Den här linstypen kan korrigera alla former av synfel och är direkt nödvändig i vissa fall.

Torra ögon

För den som har torra ögon kan ofta ha god nytta av stabila linser då de är bättre än mjuka på att bevara tårvätskan i ögat. Tyvärr är de något lättare att tappa än mjuka och skräp kommer lättare in under dem och irriterar ögat. Å andra sidan så går det inte så lätt sönder och är ett mer ekonomiskt val då de normalt inte behöver bytas ut lika ofta. Då stabila linser formar om hornhinnan så kan det vara svårt att byta mellan glasögon och linser. Förändringen går dock tillbaka på ett par dagar.

För att underlätta isättning och uttagande av linserna så kan man använda en så kallad gummisug. Det är ett litet redskap som man sätter mot linsen för att lättare få ut den ur ögat. Gummisugen kan även användas på mjuka linser.

Rengöring av stabila linser

Stabila linser kräver naturligtvis precis som mjuka att de rengörs ordentligt. Det rekommenderas att man använder tre olika vätskor, en för förvaring, en för rengöring och en för att skölja dem. En del menar att man kan skölja stabila linser i vanligt vatten då de inte suger upp lika mkt vätska som mjuka. Andra konstaterar att mikroorganismer lättare får fäste i ett öga med lins än i ett öga utan och att man därför bör undvika kranvatten i ögonen och på linserna.

De stabila linserna har helt ersatt de linser som kallades för ”hårda kontaktlinser”.