Progressiva linser

Progressiva linser kan vara ett bra alternativ för den som är åldersynt. Ögat förändras hela tiden och synen blir sämre ju äldre vi blir. Detta visar sig som att det blir svårare och svårare att se bra på nära håll.

Progressiva linser är slipade för att ge bra syn på både nära och långt håll genom att ha olika styrkor på olika positioner i linsen. De har lästyrka i nederkanten och korrigering för att se bra på långt håll i övre delen av linsen. Övergången mellan de olika styrkorna är mjuk vilket innebär att de olika områdena inte är separerade utan övergår i varandra utan någon skarp kant så att man på detta vis också får korrigering för syn på så kallat mellanavstånd.

Progressiva kontaktlinser kan vara lite svåra att vänja sig vid men fungerar ofta bra för den som använder progressiva glasögon sen innan. Det som kan vara lite klurigt är att man måste rikta blicken rätt för att få rätt korrigering. Vill man se på långt håll så riktas blicken genom ovankanten i linsen och vill man till exempel läsa så får man titta neråt.

Precis som när det gäller andra linser bör man alltid göra en synundersökning och kontaktlinsutpassning hos optiker innan man beställer progressiva linser på Internet.