Färgade linser

Färgade linser finns med och utan styrka och används på samma sätt som vanliga linser. De finns i olika utföranden så som endagslinser, månadslinser och halvårslinser.

Även den som tänker beställa linser utan styrka bör kontrollera sina ögon hos optiker först för att få rätt kupning och diameter på linserna.

Rätt lins

Förutom för komfortens skull så är det viktigt att få rätt lins av den enkla anledningen att färgen ska hamna rätt. Om användaren har en större pupill än vad linsen medger så får hon ett begränsat synfält och om pupillen är mindre så kommer en rand av den egna färgen synas runt pupillen innanför den färg som linsen har.

Helfärgade linser

Färgade linser finns som helfärgade så kallade ”opaque” eller melerade, vilka kallas ”tinted” eller ”enhancers”.

Vilka man ska välja beror till stor del på hur mörk användarens ögonfärg är. Ju mörkare egna ögon desto mer färgade behöver linsen vara för att ge ett bra resultat. Det är av naturliga skäl lättare att få den färg man vill ha om man själv har ljusa ögon, men även personer med mörka ögon kan ha färgade linser. Då gäller det som sagt bara att skaffa linser med heltäckande färg som inte visar den egna ögonfärgen igenom.

”Tinted” linser eller ”enhancers” är melerade och är bra för att framhäva och förstärka den egna ögonfärgen. Ett annat, visserligen inte lika vanligt användningsområde är för personer med en ögonskada som de inte vill ska synas. Då passar man ut en lins som så mycket som möjligt ser ut som det andra friska ögat.