Trifokala glasögon

Trifokala glasögon bygger på samma princip som de bifokala och är även de anpassade för åldersynthet, vilket innebär att bäraren behöver olika synkorrigeringar på olika tittavstånd.

Skillnaden mot de bifokala är att det tillkommer ett mellanområde som används när bäraren sitter vid en dator eller spelar piano exempelvis. Till skillnad mot de progressiva glasögonen är de olika områdena avgränsade från varandra.