Progressiva glasögon

Linsens förmåga att växla mellan att se på långt och kort avstånd förändras genom hela ens livstid. Runt fyrtio – femtioårsålder upplever många att de har svårt att se på nära håll. Detta beror oftast på att linsen stelnat och dess förmåga att ackommodera har försämrats. Detta synfel som vanligtvis kallas åldersynthet kan avhjälpas med progressiva glasögon.

Glasögonen slipas så att de har två olika områden med olika korrigering för seende på nära och långt håll. Övergången mellan dessa områden är mjuk så att bäraren ges möjlighet att se bra även på mellanavstånd. Användaren växlar mellan de olika områdena genom att lyfta eller sänka huvudet och på det viset titta genom olika delar i glasögonen. Det nedre för att se bra på nära håll, och det övre för att se bra på långt håll.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid att använda progressiva glasögon men många upplever en lättnad i att slippa ha flera par glasögon att byta mellan.