Optiker

En optiker har till uppgift att undersöka sin patients syn och därefter föreslå lämplig synkorrigering.

För att bli legitimerad optiker krävs idag en treårig högskoleutbildning. Sedan ett par år är titeln optiker en skyddad yrkestitel vilket innebär att bara den som har denna utbildning får lov att använda titeln. Optikerexamen ger inte automatiskt tillstånd att självständigt prova ut kontaktlinser. För detta krävs speciell kontaktlinsbehörighet.

Hur en legitimerad optiker ska arbeta regleras i SOSFS 1995:4.

Optikern arbetar huvudsakligen med att undersöka, prova ut och tillhandahålla synkorrigering. Om optikern upptäcker sjukliga förändringar hos en patient så ska denne hänvisas vidare till ögondoktor. Optiker får inte utan anvisning av eller under ledning av läkare tillhandahålla synhjälpmedel för barn under åtta år. Läkare kan också hänvisa patient till optiker för att få hjälp med att hitta lämpliga synhjälpmedel.

Läs vidare om glasögon eller kontaktlinser.