Glasögoninsamling

Istället för att kasta gamla glasögon som man inte längre tänker använda kan man skänka dem till en välgörenhetsorganisation. Det finns flera olika som samlar ihop glasögon och ger dem till människor som behöver dem.

I många länder finns det människor som inte har råd med varken synundersökning eller glasögon. Samtidigt som det här i vårt land finns ett stort överflöd av oanvända glasögon.

Därför finns det ett flertal föreningar som arbetar med att ta emot funktionsdugliga men ”urväxta” glasögon, rengöra dem, mäta dess styrka och sedan distribuera dem till platser där de kan fortsätta göra nytta. Givetvis försöker också dessa organisationer bistå med synundersökningar och att para ihop rätt person med rätt glasögon.

Det händer också att optikerbutiker startar sådana här insamlingar i samarbete med till exempel skolklasser.

Det finns ett stort behov av både barn- och vuxenglasögon. Även solglasögon kommer till nytta om de lämnas till en insamling.